Dougherty Comprehensive High School Graduating Class of 2012

DCHS Graduation 20121 DCHS Valedictorian 2012.JPG

10 Honor graduate.JPG

11 Val.JPG

12 Val Speech.JPG

13 VAl 1.JPG

14 Val2.JPG

15 Val 3.JPG

16 val 9.JPG

17 Val 4.JPG

18 val 5.JPG

19 Val 6 father.JPG

2 DCHS Salutatorian 2012 and DCHS Honor Graduate.JPG

20 Val 7.JPG

21 val 8.JPG

22 Val 10.JPG

23 val 11.JPG

23 Val 12.JPG

24 val 13.JPG

25.JPG

26.JPG

27.JPG

28.JPG

29.JPG

3 Valedictorian and honor graduates.JPG

30.JPG

31.JPG

32.JPG

33.JPG

34.JPG

35.JPG

36.JPG

37.JPG

38.JPG

39.JPG

4 Honor Graduates.JPG

40.JPG

41.JPG

42.JPG

43.JPG

44.JPG

45.JPG

46.JPG

47.JPG

48.JPG

49.JPG

5 Valedictorian.JPG

50.JPG

51.JPG

52.JPG

53.JPG

54.JPG

55.JPG

56.JPG

57.JPG

58.JPG

59.JPG

6 Salutatorian and honor graduates.JPG

60.JPG

61.JPG

63.JPG

64.JPG

7 Honor Graduates 2.JPG

8 Honor Graduates 3.JPG

9 Honor Graduates 4.JPG